Viken fylkeskommunes logo Buskerud bygningsvernsenters logo

Om utstillingen

Utstillinga er utarbeida av Buskerud bygningsvernsenter ved Ivar Jørstad og Linn Marie Krogsrud og Tidvis AS. Utstillinga ble ferdigstilt i august 2020. Prosjektet er del av Kulturtankens satsning FoNT (Formidlingsmodeller og ny teknologi).

Vår håndverker Ivar Jørstad har gjenskapt verktøykassene til håndverkerne fra 1700- og 1800-tallet, samt for Arne Fossum. Adolf Mikaelsens verktøykasser er bevart i Hurum historielags samling. Guri Breien og Elise Drivdal Solli har vært med å gjenskape sine egne verktøykasser. Vi har søkt i folketellinger og fotoarkiv for å finne informasjon om håndverkerne. Dørene i utstillinga tilhører bygningsvern­senteret, og er donert tidligere.

Utstillinga består av en fysisk utstilling på Lågdalsmuseet og denne nettutstilling. Hovedmålgruppa er byggfagelever som besøker Buskerud bygningsvernsenter, men vi ønsker at utstillinga skal brukes av alle.

Vi har fått hjelp av en arbeidsgruppe bestående av: Lågdalmuseet v/Knut Rogstad og Ole Jacob Cranner, lærere og byggfagelever ved Kongsberg VGS, Kulturtanken v/Bente Aster, Viken fylkeskommune v/ Ola Rønne, Bjørn H. S. Kristensen, Mette E. Indrehus, Jørgen Greiner.

Utstillinga er delfinansiert av Sparebankstiftelsen DNB og midler avsatt av politikerne i gamle Buskerud fylkeskommune til Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern.

Takk til

Sparebankstiftelsen DNB, Jørn E. Jensen (Viken fylkeskommune), Bjørn Johnsen (Buskerud fylkesfotoarkiv), Bente Aster (Kulturtanken), arbeidsgruppa, Jarle Hugstmyr, Guri Breien, Elise Drivdal Solli, familiene til Arne Fossum og Adolf Mikaelsen, Hurum historielags samling.