Viken fylkeskommunes logo Buskerud bygningsvernsenters logo

Spor av
tradisjon

Hvordan var tømrerfaget før i tiden?

Anders Simenssen-illustrasjon

Anders Simenssen

Tømrer ved Kongsberg sølvverk i 1711

Edvard Sills-illustrasjon

Edvard Sills

Snekkermester på Bærums jernverk i 1801

Hans Edvard Christensen-illustrasjon

Hans Edvard Christensen

Tømrer i Drammen på midten av 1800-tallet

Adolf Mikaelsen-illustrasjon

Adolf Mikaelsen

En landsens tømrer på starten av 1900-tallet

Arne Fossum

Arne Fossum

Tømrer i Lier og Oslo på midten av 1900-tallet

Guri Breien

Guri Breien

Tømrer i siste halvdel av 1900-tallet

Elise Drivdal Solli

Elise Drivdal Solli

Byggmester i dag