Viken fylkeskommunes logo Buskerud bygningsvernsenters logo
Soldatbrakka hvor Buskerud bygningsvernsenter holder til
Soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Foto: © Buskerud fylkeskommune.

Besøk oss

Buskerud bygningsvernsenter har egne kurslokaler i en gammel soldatbrakke på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Soldatbrakka er kun åpen når det foregår kurs og arrangementer på senteret. I det daglige har de ansatte på Buskerud bygningsvernsenter sine kontorplasser på fylkeshuset i Drammen. Hvis du ønsker å besøke bygningsvernsenteret må du avtale det med oss på forhånd.

E-post: Post@buskerudbygningsvern.no

Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen

Kontaktpersoner:

Rådgiver Linn Marie Krogsrud: Tlf. 97 67 29 78 / e-post: linnkr@viken.no

Tradisjonshåndverker Ivar Jørstad: Tlf. 90 52 20 73 / e-post: ivarj@viken.no